Paskalizácia umožnila výskum účinku chmeľu pri liečbe žalúdočných vredov a zápalov | 11.6.2013


Chmeľ hrá v histórii ľudstva veľmi významnú úlohu hlavne svojou rolou pri výrobe piva. Zistilo sa, že okrem svojich chuťových vlastností obsahuje látky s antibakteriálnymi účinkami. Tieto poznatky viedli k novej myšlienke využiť jeho vlastnosti k podpornej liečbe infekcií spôsobených baktériou Helicobacter pylori.

Tím pracovníkov Výzkumného ústavu potravinářského v Prahe (VÚPP), Thomayerovej nemocnice a Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Prahe (VÚPS) sa v ostatných troch rokoch zaoberal vplyvom chmeľu na baktérie Helicobacter pylori. Pri výskume použili čerstvý chmeľ ošetrený paskalizáciou. Táto novovyvinutá metóda tlakového ošetrenia chmeľu umožňuje jeho dlhodobú skladovateľnosť bez straty vlastností, ku ktorej dochádza pri bežne realizovanom sušení. Vďaka paskalizácii nebol použitý chmeľ kontaminovaný plesňami ani inými cudzorodými látkami, ktoré by realizovaný prieskum mohli znehodnotiť.

Laboratórne sa preukázalo, že účinky tlakovo ošetreného chmeľu sa blížia účinkom antibiotík, čo je skvelá správa pre pacientov, ktorí dlhodobo bojujú s touto rezistentnou infekciou. Chmeľ zároveň obsahuje rad ďalších látok s pozitívnymi účinkami: rastlinné estrogény, látky s protirakovinovým účinkom a antioxidanty. V súčasnej dobe hľadá VÚPP partnera, ktorý by bol schopný uvedené poznatky uviesť do praxe výrobou potravinového doplnku s obsahom čerstvého chmeľu.

<< Zpět